Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Analiza Funkcjonowania Bibliotek 2019

Data publikacji: 16/06/2020

Drodzy Czytelnicy, cieszymy się, że jesteście z nami! Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zajmuje pierwsze miejsce w powiecie jeśli chodzi o liczbę czytelników w stosunku do liczby mieszkańców oraz ilość zakupu nowości w przeliczeniu na 100 mieszkańców.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia