Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Awaria telefonu w placówkach w Nadarzynie

Data publikacji: 18/07/2022
Zapraszamy do kontaktu mailowego i oczywiście osobistego.
Tymczasowo kontakt z biblioteką w Nadarzynie jest możliwy pod numerem telefonu 537184772.
Telefon w Filii w Młochowie działa bez zakłóceń.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl