Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

* indicates required
np. mail@domena.pl

Intuit Mailchimp

 

 

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą
(Osoba zapisująca się do newslettera)

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn, pl. Poniatowskiego 42, w imieniu którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:
  1) drogą tradycyjną na adres: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn,
  2) mailowo: biblioteka@nadarzyn.pl
  3) telefonicznie: 22 729 89 13
 2. Inspektor ochrony danych:  Piotr Glen, email: biblioteka@nadarzyn.pl
 3. Dane przetwarzane są w celu subskrypcji newslettera. Rezygnacja jest możliwa w każdym czasie. Dane są przetwarzane na podstawie zgody, którą jest wyraźne działanie potwierdzające polegające na zamówieniu newslettera.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych.
 6. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia