Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

„Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”

Data publikacji: 30/10/2019

Projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem pod względem zasięgu i współpracy 13 bibliotek z całego Mazowsza (Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Żabia Wola, Milanówek, Leszno, Łomianki, Płock, Piaseczno, Piastów, Sierpc, Mszczonów, Nadarzyn, Góra Kalwaria). Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług bibliotecznych pośród czytelników i bibliotekarzy w województwie mazowieckim. Osiągniemy to dzięki wdrożeniu nowych oraz unowocześnieniu istniejących e-usług bibliotecznych. Przedsięwzięcie obejmie trzy główne zadania merytoryczne:

Zakup sprzętu komputerowego dla bibliotek na potrzeby wdrożenia e-usług, w ramach którego zaplanowano zakup 338 urządzeń.
Zakup oprogramowania komputerowego i bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług, w ramach którego przewidziano zakup 517 licencji na systemy operacyjne, oprogramowanie antywirusowe, monitoring użytkowania komputerów, programy graficzne oraz oprogramowanie biblioteczne.
Wdrożenie e-usług bibliotecznych w placówkach bibliotecznych objętych projektem wraz ze wspólnym modułem integrującym biblioteki. W ramach zadania wdrożonych zostanie
13 różnych e-usług.

Całkowita wartość projektu 2 126 600,00 zł.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia