Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Już wkrótce otworzymy Bibliotekę!!!

Data publikacji: 30/04/2020

W dniu wczorajszym zapowiedziano wdrażanie drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po weekendzie majowym zniesione zostaną zakazy działalności instytucji kultury. Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Po wejściu w życie stosownego Rozporządzenia i konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną poinformujemy Państwa o dacie i szczegółach związanych z otwarciem naszych placówek.

drzwi-obrazek

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia