Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Kody do Legimi – zmiany w zasadach dystrybucji

Data publikacji: 23/04/2024

W odpowiedzi na Państwa sugestie, informujemy o zmianie zasad dystrybucji kodów drogą mailową.

 

Począwszy od maja 2024 r. zgłoszenia mailowe po kody Legimi przyjmujemy od PIERWSZEGO KALENDARZOWEGO dnia danego miesiąca (1.05, 1.06 itd.), od godz. 00:00, niezależnie jaki jest to dzień tygodnia. Wcześniej wysłane maile nie będą brane pod uwagę. Wyznaczenie terminu aplikowania na pierwszy kalendarzowy dzień miesiąca pozwoli uprościć oraz usystematyzować proces dystrybucji oraz rozwiać wątpliwości związane np. z tzw. długimi weekendami, pracującymi sobotami itp.

 

Wydawanie kodów, tj. odpisywanie na maile, rozpoczynać będziemy pierwszego dnia danego miesiąca, w którym jest otwarta Biblioteka (6.05, 3.06 itd.), w kolejności otrzymania zgłoszeń. Prosimy o cierpliwość i nieponawianie wiadomości; odpisywanie na kilkadziesiąt maili wymaga czasu. Państwa zgłoszenia weryfikujemy w systemie bibliotecznym, dlatego odpowiedź na wszystkie wiadomości może zająć kilka godzin. Przypominamy o konieczności podania, w treści maila, imienia i nazwiska oraz numeru karty bibliotecznej.  Pozostałe warunki i zasady dystrybucji kodów pozostają bez zmian.

 

Bez zmian pozostaje również możliwość otrzymania kodu osobiście, we wszystkich placówkach Biblioteki – od początku każdego miesiąca, w godzinach pracy wypożyczalni, za okazaniem karty Czytelnika. Kody wydawane są w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania puli przypadającej na dany miesiąc.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia