Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Kolejna wrzutnia uruchomiona!

Data publikacji: 22/07/2020

Niedawno informowaliśmy o uruchomieniu dwóch wrzutni w Nadarzynie i Młochowie. Taka forma zwrotu wypożyczonych zbiorów spotkała się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony. Książki, płyty i czasopisma wracają do nas również poza godzinami pracy biblioteki, a nierzadko wrzutnie bywają wypełnione po brzegi.
Dla Państwa wygody uruchomiliśmy kolejną wrzutnię – dedykowaną zbiorom Wypożyczalni dla Dorosłych. Znajduje się ona na zewnątrz budynku przy wejściu do wypożyczalni od strony Rynku. Nadal funkcjonują również pozostałe dwie wrzutnie: przy Filii w Młochowie oraz przy wejściu do Oddziału dla Dzieci w Nadarzynie. Zapraszamy!

wrzutnie na książki

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia