Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Narodowe Czytanie 2021 Moralność pani Dulskiej

Data publikacji: 18/08/2021

Zapraszamy na Narodowe Czytanie. To już dziesiąta edycja tego cyklicznego wydarzenia, w którym Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn uczestniczy wraz z instytucjami partnerskimi z obszaru Gminy Nadarzyn.

Moralność Pani Dulskiej

Lekturą tegorocznego Narodowego Czytania jest “Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Spotkamy się 4 września o godz. 12.00 na Placu Poniatowskiego w Nadarzynie.

Czytamy wspólnie

W tym roku czytać z Biblioteką będą:

  • Danuta Woźniak (NOK!Teatr) jako Pani Dulska
  • Leszek Skrzypczak (Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie) jako Pan Dulski
  • Dariusz Zwoliński (Wójt Gminy Nadarzyn) jako Zbyszko Dulski
  • Jaśmina Różańska jako Hesia Dulska
  • Amelia Kwaśniewska (Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn) jako Mela Dulska
  • Magdalena Drzewucka (Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie) jako Juliasiewiczowa
  • Agnieszka Kuźmińska (Zarząd Powiatu Pruszkowskiego) jako Lokatorka
  • Małgorzata Sałagan-Zimny (Gminny Ośrodek Sportu) jako Hanka
  • Agata Sierputowska (Ognisko Tęcza) jako Tadrachowa

Od strony organizacyjnej i reżyserskiej wspiera nas Kamila Michalska – dyrektorka NOK.

 

Wydarzenia towarzyszące

Warsztaty dla Dzieci

Chcąc aby wydarzenie nabrało rodzinnego charakteru zapraszamy dzieci do udziału w warsztatach “Z Duchem (do) Teatru” prowadzonych przez scenografkę i ilustratorkę Nikę Jaworowską-Duchlińską.

12.15 – 13.00 grupa 5-7 lat

13.15 – 14.00 grupa 8-10 lat

 

 

Próbki teatralne

Przedstawienie wybranych scenek utworu przez uczniów LO w Nadarzynie. Uczniów przygotuje bibliotekarka Nadarzyńskiego Liceum Lilja Kowalczyk.

Moda z przełomu XIX i XX wieku

Nie przeniesiemy się w czasie, ale będziemy mogli zobaczyć strój damski z początku XX wieku. Zaprezentuje go i opowie o nim Pani Wanda Kułakowska, która jest pasjonatką i rekonstruktorką strojów historycznych. Po prezentacji będzie też czas na zadanie pytań oraz zrobienie wspólnego zdjęcia.

Budujemy kamienicę Dulskich

Do udziału w happeningu, który zakończy nasze spotkanie zapraszamy wszystkich uczestników spotkania. Wspólnie zbudujemy kamienicę z kartonowych elementów. Jej kształt, wielkość i ilość zdobień będą zależeć wyłącznie od Was.

 

Plenerowo

Spotykamy się na Placu Poniatowskiego.

 

Galeria zdjęć z poprzednich edycji znajduje się na stronie Narodowego Czytania 2020.

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia