Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Spotkania dla Seniorów

Spotkania z Seniorami są dobrą okazją do wspólnego spędzania czasu w miłym towarzystwie. W ramach spotkań oferujemy m.in. różnorodne zajęcia tematyczne, warsztaty rękodzielnicze oraz dyskusje o ciekawych książkach.

Tematy spotkań w 2021 roku:

Do odwołania spotkania odbywają się wyłącznie wirtualnie. Więcej informacji można zdobyć kontaktując się z Wypożyczalnią dla Dorosłych biblioteka.dorosli@nadarzyn.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.