Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Otwieramy!

Data publikacji: 27/11/2020

Drodzy Czytelnicy, zgodnie z §10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091):

“Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie”.

W celu zachowania bezpieczeństwa wprowadziliśmy specjalne procedury. Każdy użytkownik ma obowiązek się z nimi zapoznać i do nich stosować. Godziny otwarcia pozostają bez zmian.

Bardzo cieszymy się, że znowu spotkamy się w Bibliotece, prosimy jednak o bezwzględne zachowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie procedur.

Dbajmy o nasze zdrowie, dbajmy o siebie nawzajem.


Najważniejsze informacje:
• wszystkie placówki Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn są otwarte
• obowiązuje limit osób: w placówce mogą przebywać 2 osoby + bibliotekarz
• zachęcamy do zamawiania książek przed przyjściem do biblioteki (telefonicznie lub przez katalog)
• czas przebywania w bibliotece skracamy do minimum
• zachęcamy do korzystania z wrzutni
• przypominamy o usłudze: Biblioteka na Telefon


Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z Dnia 26 Listopada 2020 R.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia