Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Para-buch! Książka w ruch!

Data publikacji: 03/01/2020

„Para-buch! Książka w ruch!” to nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania.

Cele projektu:

  • Promocja czytelnictwa książek popularnonaukowych wśród młodszych dzieci (w wieku 3-10 lat)
  • Kształtowanie umiejętności językowych młodszych dzieci (w wieku 3-10 lat)
  • Rozwój zainteresowań młodszych dzieci (w wieku 3-10 lat) nauką i światem, który je otacza
  • Zebranie doświadczeń i pomysłów na działania bibliotek popularyzujące naukę wśród młodszych dzieci (w wieku 3-10 lat), połączone z głośnym czytaniem.

W naszej bibliotece zajęcia z cyklu Para-buch! Książka w ruch! są skupione wokół ciekawych zawodów. Zaproszeni wolontariusze opowiadają o swojej pracy i czytają dzieciom książki opowiadające o ich pracy i pasjach. Do tej pory odwiedzili nas Strażnik Gminny i pani Tłumaczka. Przed nami kolejne spotkania!

 

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia