Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Projekty i programy

Data publikacji: 10/11/2021

Mamy dofinansowanie na zakup nowości

Poraz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie, tym razem w wysokości 10.000 zł, na zakup nowości. Już niebawem na naszych półkach czekać będą nowe książki, których zakup zrealizowany zostanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa...
Data publikacji: 31/12/2019

Wyprawka Czytelnicza

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, jako jedna z ponad 6 tys. bibliotek w całej Polsce, po raz kolejny bierze udział w projekcie Instytutu Książki „Z książką na start”. Dzięki temu każde...
Data publikacji: 23/06/2021

Sieć na kulturę – zajęcia dla dzieci

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim zachodnim”. Cele projektu Celem projektu jest:   podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury...
Data publikacji: 08/01/2021

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa...
Data publikacji: 03/01/2020

Para-buch! Książka w ruch!

„Para-buch! Książka w ruch!” to nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. Cele projektu: Promocja...

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.