Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

spotkania autorskie w kwietniu

Data publikacji: 15/03/2023

Zapraszamy na spotkania autorskie organizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nadarzyn z autorami książek dla dzieci i dorosłych czytelników. Szczegóły (daty oraz miejsca – nie zawsze będzie to siedziba biblioteki) można sprawdzać w kalendarzu wydarzeń.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl