Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Wielka Liga Czytelników 2022

Data publikacji: 14/11/2022

Zapraszamy do udziału w konkursie Wielka Liga Czytelników, którego koordynatorem powiatowym jest Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn.

 

Konkurs Wielka Liga Czytelników jest ogólnopolską inicjatywą promującą czytelnictwo przede wszystkim wśród uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli. W trakcie konkursu czytelnicy rozwiązują testy ze znajomości lektury, jednak co warte podkreślenia na etapie szkolnym mogą (a nawet zachęcamy aby tak było) wspierać uczniów rodzice/opiekunowie. Organizatorom zależy, żeby czytanie i poszukiwanie informacji w tekście było aktywnością integrującą i wzmacniająca rodzinne relacje.

Regulamin konkursu, oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://wielkaliga.pl/.

Regulamin Mistrzostw Powiatowych Wielkiej Ligi Czytelników

Regulamin dla przedszkoli oraz szkół specjalnych.

Zgłoszenia placówek do koordynatora powiatowego są możliwe do 20 listopada.

Do etapu powiatowego mogą zgłaszać się biblioteki szkolne i publiczne oraz przedszkola.

 formularz zapisu dla koordynatorów placówek

 

 

kontakt do koordynatora powiatowego Małgorzata Jaskólska-Zduńczyk biblioteka.dzieci@nadarzyn.pl

kontakt do koordynatora wojewódzkiego Bożena Załęska mazowieckie@wielkaliga.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia