Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Wspomnienia i rozmowy – relacja ze spotkania DKK

Data publikacji: 29/04/2022

Filia biblioteki w Młochowie, w ramach spotkań DKK, gościła  Renatę Lubecką, jedną z autorek „Starych Dziejów Młochowa i historii ludzi z nim związanych”.

Wizyta znalazła oddźwięk wśród mieszkańców wsi, co uwidoczniło się zarówno we frekwencji  jak i temperaturze dyskusji. Książka pani Renaty stała się pretekstem do wspomnień z własnych przeżyć  uczestników  spotkania oraz ich przodków. Wiele z tych informacji było nowych dla autorki „Starych dziejów…”.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia