Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Wystawa z okazji 75-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

Data publikacji: 17/05/2023

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn została założona w 1948 i przez 75 lat istnienia przeszła długą drogę rozwoju. Wystawa, którą można obejrzeć w nadarzyńskim rynku, pokazuje jak zmieniały się zbiory, pomieszczenia i zadania biblioteki przez ten czas.

I chociaż skupiliśmy się na tym, aby przedstawić naszą aktualną ofertę, nie sposób pominąć ogromny wpływ osób kierujących biblioteką i pracujących w niej przez te wszystkie lata. Są wśród nich Barbara Ziegenhierte, Jadwiga Sitarska, Leon Giżycki, Zofia Olszewska i Ewa Marjańska.

Przygotowanie plansz byłoby niemożliwe bez materiałów dokumentujących prace biblioteki pozostawionych przez Zofię Olszewską, która kierowała filią i spisywała kronikę młochowskiej biblioteki. Jeśli chcecie podzielić się z nami swoimi wspomnieniami lub zdjęciami związanymi z biblioteką zapraszamy do kontaktu.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia