Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Zapisz się

Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym Czytelnikiem, jak najszybciej zapraszamy do nas. Aby zapisać się do biblioteki i otrzymać kartę biblioteczną, wystarczy kilka minut. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego. W przypadku osób niepełnoletnich, potrzebna będzie wizyta opiekuna, wraz z dowodem osobistym oraz nr PESEL dziecka. Zapraszamy!

Zapis online.


Książka jest paszportem do świata, paszport ten pozwala przekraczać granice czasu i przestrzeni, przynosi człowiekowi radość i przyczynia się do jego rozwoju. Dla czytelnika książka może być wiernym towarzyszem życiowym, inspiratorem marzeń albo źródłem mądrości. Czytelnik jest obdarzony wolnością tematu, jak i wyznaczania celu swej lektury, dzięki temu książka staje się środkiem uprzywilejowanego komunikowania z innymi ludźmi.

UNESCO

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia