Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Regulamin usługi dostępu do księgozbioru Legimi

§1

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usługi dostępu do zasobów abonamentowych serwisu Legimi: e-booków i audiobooków (zwanych dalej Usługą) przez Czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn (zwanych dalej Czytelnikami i Biblioteką).

§2

  1. Oferowany dostęp ma postać kodu, który czytelnik otrzymuje bezpłatnie po przedstawieniu aktywnej karty bibliotecznej w placówce lub numeru karty bibliotecznej i nazwiska drogą mailową na adres biblioteka.legimi@nadarzyn.pl.
  2. Kody posiadają termin ważności. Aktywowany kod umożliwia miesięczny dostęp do Usługi, jednak nie dłużej niż do końca okresu udostępniania Usługi przez Bibliotekę.
  3. Kody wydawane są tylko osobom, które są zarejestrowanymi, aktywnymi czytelnikami Biblioteki. Osoby takie nie mogą mieć żadnych finansowych zobowiązań wobec Biblioteki.
  4. Aktywacja kodu odbywa się w systemie Legimi i wiąże się z założeniem konta w tym serwisie.

§3

  1.  Kody wydawane są od pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca.
  2.  Czytelnik może pobrać tylko jeden kod w miesiącu.
  3. Fakt wydania kodu jest rejestrowany przez bibliotekarza.
  4. Pojedynczy kod umożliwia równoczesne korzystanie z Usługi na dwóch różnych urządzeniach (np. na czytniku i telefonie).
  5. Pobrany przez czytelnika kod musi zostać aktywowany najpóźniej do końca miesiąca, w którym został pobrany. Brak aktywacji spowoduje odmowę wydania kodu w następnym miesiącu.
  6. W przypadku wykrycia naruszeń postanowień regulaminu, Biblioteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia Czytelnikowi dostępu do Usługi.

§4

1. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Usługi obsługuje serwis Legimi. Biblioteka jedynie przekazuje Czytelnikowi kod dostępu.

 

Masz już kod? Zaloguj się lub załóż nowe konto i wprowadź kod otrzymany w bibliotece.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia