Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Sieć na kulturę – zajęcia dla dzieci

Data publikacji: 23/06/2021

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim zachodnim”.

Cele projektu

Celem projektu jest:

 

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

W ramach projektu zorganizowane będą bezpłatne zajęcia ze ścieżki tematycznej projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.

Zajęcia dla grupy wiekowej 10-14 lat odbędą się w formie zdalnej w dwóch terminach (UWAGA zmiana terminów)

  • grupa 1 – od 24 sierpnia do 15 października w godzinach 17.30 – 19.00 (wtorki i piątki),
  • grupa 2 – od 25 sierpnia do 15 października w godzinach 15.30 – 17.00 (środy i piątki).

Obie grupy zrealizują ten sam program w trakcie 15 spotkań on-line 2 razy w tygodniu. Każde spotkanie trwa około 1,5 godziny i jest prowadzone przez pracownika biblioteki oraz trenera z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Czego dowie się Twoje dziecko?

Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Pozna dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędzie umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowie się o przysługujących mu prawach autorskich i co to jest creative commons.

Rekrutacja

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie. 

Można zgłaszać się mailowo pod adresem biblioteka.dzieci@nadarzyn.pl lub telefonicznie  pod numerem 22 7298913 wewn. 12.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

 

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia