Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Zmiany warunków korzystania z Legimi od 1 stycznia 2024 r.

Data publikacji: 28/12/2023
 • Zmienia się adres e-mail, na który wysyłamy zapotrzebowanie na kod Legimi.
  Kody będą wydawane wyłącznie w mejlu zwrotnym pod adresem: biblioteka.legimi@nadarzyn.pl
 • Zgłoszenia po kody Legimi przyjmujemy pierwszego, roboczego dnia danego miesiąca (2.01.2024 ; 1.02.2024 ; 1.03.2024 itd.).
  Wcześniej wysłane mejle nie będą brane pod uwagę.
 • W treści mejla prosimy podać imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej.
 • Odpisywanie na kilkadziesiąt mejli zajmuje trochę czasu. Państwa zgłoszenia weryfikujemy w systemie bibliotecznym, dlatego odpowiedzenie na wszystkie wiadomości może zająć kilka godzin.
 • Kody Legimi wydawane w formie mejlowej rozchodzą się bardzo szybko. W momencie rozpoczęcia wydawania otrzymujemy kilkadziesiąt mejli, dlatego może dojść do sytuacji, w której Czytelnik, nawet gdy wyśle mejla chwilę po starcie dystrybucji, kodu nie otrzyma.
 • Kody wydawane stacjonarnie podczas wizyty w placówce Biblioteki będą dystrybuowane według kolejności osób zgłaszających się, aż do wyczerpania puli kodów przypadających na dany miesiąc.
 • Nie ma możliwości „zarezerwowania” kodu. Biblioteka nie daje gwarancji, że Ci sami czytelnicy będą otrzymywać kolejne kody.
 • Pobrany przez czytelnika kod musi zostać aktywowany najpóźniej do końca miesiąca, w którym został pobrany. Brak aktywacji spowoduje odmowę wydania kodu w następnym miesiącu. Każdy kod jest opłacony i jeżeli zostanie pobrany i nie aktywowany w danym miesiącu – przepada a wraz z nim środki na niego wydane.
 • Kody wydajemy osobom pełnoletnim.
 • Jeden kod można używać na dwóch wybranych urządzeniach (np. tablet i smartfon), czyli z jednego kodu mogą korzystać 2 osoby równocześnie i niezależnie. Zachęcamy do dzielenia się kontem Legimi.

Nie ulegają zmianie dotychczasowe zasady:

 • Kody będziemy wydawać drogą mejlową oraz stacjonarnie w placówkach BPGN.
 • Usługa Legimi jest bezpłatna.
 • Kody dostępne są wyłącznie dla osób posiadających aktywne karty biblioteczne, bez zadłużeń na koncie czytelniczym.
 • Liczba kodów jest ograniczona.

Zapoznaj się z regulaminem i instrukcją rejestracji kodu.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia